Informatie

LOVERBOYS & LOVERGIRLS WAT ZIJN ZE EN HOE GAAN ZE TE WERK…

LOVERBOYS & LOVERGIRLS ZIJN MENSENHANDELAREN!

Een loverboy is meer dan zomaar een fout vriendje. Veelal zijn het jongens/ mannen die meisjes/vrouwen verleiden, afhankelijk maken en ze gebruiken voor prostitutie, drugs runnen, heling, diefstallen en het afsluiten van leningen en abonnementen. Dit wordt ook wel uitbuiting genoemd. Ook jongens/mannen kunnen uitgebuit worden!

 

In principe kan iedere man of vrouw, jongen of meisje slachtoffer worden van een loverboy. Ook zijn er lovergirls, die jongens uitbuiten of (en dat gebeurt vaker) actief meiden ronselen. Loverboys en lovergirls zijn mensenhandelaren: zij gebruiken en misbruiken mannen en vrouwen tot hun eigen voordeel.

 

Wij hanteren de navolgende definitie voor loverboys:

Loverboys zijn mensenhandelaren die vrouwen en/of mannen doelbewust emotioneel afhankelijk maken door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie en hen vervolgens – via dwang, (dreiging met) geweld of een andere feitelijkheid, afpersing, fraude, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, misbruik van een kwetsbare positie van deze vrouwen of mannen – uit te buiten, veelal in de prostitutie maar ook op vele andere gebieden.

 

Wij gebruiken voor een slachtoffer van loverboys de volgende definitie:

Jonge mensen (mannelijk/vrouwelijk) die door (indringende) emotionele manipulatie, intimidatie en geweld in een ernstige intensiteit van emotionele afhankelijkheid worden gebracht en daarna tot seksuele handelingen of andere strafbare feitelijkheden bewust of onbewust worden gedwongen.