Omgeving

ALS OUDER, FAMILIELID OF BURGER KUN JE OOK TE MAKEN KRIJGEN MET LOVERBOYPROBLEMATIEK, MAAR HOE HERKEN JE HET EN WAT KAN JE DOEN?

OMGEVING

Burgers kunnen ook te maken krijgen met loverboyproblematiek: de bezorgde ouder die zich al een tijd afvraagt waardoor dochter zo anders is geworden, de buurman die een tiener telkens bij verkeerde, oudere mannen in de auto ziet stappen, de wandelaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag ziet bij een groepje jongeren bij een jeugdhonk, de conciërge op school die schoolverzuim op valt …dit is allemaal mogelijk.

 

Hoe herken je de signalen en wat kan je doen? Hieronder volgen enige signalen en tips.

Waar kan je op letten?

Hoe gaat het op school?

Denk hierbij aan schoolverzuim, dat met name vlak voor en na het weekend is. En schoolresultaten die negatief veranderen of desinteresse tijdens de lessen. Een oudere jongen die op het schoolplein staat te wachten of spanningen die dan zichtbaar zijn tussen een jongen en meisje.

 

Verandering in gedrag?

Is een jongere opeens brutaal of maakt hij/zij seksueel getinte opmerkingen? Denk ook aan emotioneel wisselend gedrag: dan een huilbui, dan weer een lachkick, opeens helemaal hyper en dan weer kil of vermoeid. Zijn er veel conflicten, thuis, op school, bij de vereniging of in de vriendenkring? Kan ook zijn dat iemand vreemd, achterdochtig, geheimzinnig of alert reageert op met name met de mobiele telefoon en het computergebruik.

 

Verandering in uiterlijk en bezittingen?

Iemand kan opeens anders uit zien, denk hierbij aan het dragen van uitdagende mode, het gebruiken van veel make up en het beschikken over nieuwe dure juwelen. Opeens ziet iemand er volwassener uit, niet conform zijn/haar leeftijd. Het hebben van meerdere telefoons, het krijgen van absurd veel cadeaus of het hebben van onverklaarbaar veel geld kunnen signalen zijn dat er iets mis is. Let ook op eventuele tatoeages (naam, letter, symbool).

 

Weglopen en niet willen praten?

Soms lopen jongeren weg, zonder een geldige reden op te geven. Dit gebeurt vaak wanneer er een conflict is geweest of als een jongeren misschien iets “moet doen”. Vermijdt het onderwerpen als prostitutie, seks, slechte vriendjes hebben of projecteert dit op anderen.

 

Verandering in algemene en individuele normen en waarden?

Het kan zijn dat het soms lijkt alsof iemand een andere persoonlijkheid heeft gevormd. Dat iemand niet meer reageert zoals die normaal gesproken reageert. Denk ook aan een negatief zelfbeeld hebben of opeens open staan voor seksueel contact. Of het opzoeken van grenzen die voorheen duidelijk waren en nu overschreden worden. Jarenlange vriendschappen die opeens weg zijn en waar losse contacten met niet leeftijdsgenoten voor in de plaats komen.

 

Lichamelijke klachten?

Als een jongere aan geeft dat er seksueel contact is geweest met iemand anders, probeer goed te luisteren naar signalen als er is mogelijk sprake van een zwangerschap of een SOA, er klachten zijn over buikpijn of pijn aan de bovenbenen, er eetproblemen zijn of depressieve klachten.

Signalen voor omgeving

Onderstaande signalen kunnen waarschuwen voor mogelijke loverboycontacten.
De snelheid van gedragsveranderingen alsook het aantal signalen bepalen de urgentie.

 

Heb je twijfels? Neem gerust contact met ons op.

 

 • Regelmatig school verzuim, vooral na het weekend
 • Schoolresultaten veranderen negatief; desinteresse in (school)activiteiten
 • Verandering in gedrag: (toenemend/overmatig) gebruik van drugs en/of alcohol, seksueel getinte veranderingen, brutaliteit
 • Wegloopgedrag
 • Leugenachtig gedrag
 • Ontwijkend gedrag, trekt zich terug
 • Nauwelijks nog informatie over persoonlijk leven geven
 • Voortdurend contact met vriend
 • Verandering in waarden en normen
 • Veel conflicten zowel op school als thuis
 • Isolatie zich van gezin en voormalige vriendenkring
 • Verkeert veelvuldig in onbekende vriendenkring
 • Voortdurend ruzie thuis; voortdurend afzetten tegen ouderlijk gezag
 • Grenzen van huisregels structureel overschrijden
 • Veranderende vriendenkring; loslaten voormalige vriendenkring
 • Wisselende emotionele stemmingen (vaak onverklaarbaar)
 • Ontkenning, afwijzen en niet aanspreekbaar op eigen verantwoordelijkheid gedrag
 • Depressiviteit
 • Hoofdpijnen en spanningsklachten
 • Overdreven aandacht voor uiterlijk
 • Is vaak moe, soms sterk vermagerd en heeft lichamelijke problemen
 • Lichamelijk letsel (blauwe plekken, brandwonden, onverklaarbare breuken)
 • Voortdurend contact met de vriend; obsessief contact zoeken met elkaar
 • Eetproblemen, aanmerkelijke gewichtsveranderingen
 • SOA ’s / HIV / zwangerschap

Hulp/tips voor ouders en sociale omgeving

Het slachtoffer is door alle gebeurtenissen en manipulatie door de loverboy haar identiteit kwijtgeraakt. Iedere vorm van vertrouwen in mensen is zoek, vaak ook in haar ouders.

 

Onderstaande tips kunnen voor een goed contact zorgen:

 • begrip houden – liefde en emotionele afhankelijkheid kan stuurloos worden
 • geduld – herstel van gebrokenheid kost tijd, dit geldt voor iedereen
 • schaamte – niet tegen slachtoffer afzetten voor haar daden
 • terugkeer altijd mogelijk laten – geen hoge drempels want er komt een moment van bezinning
 • praten – door communicatie kan relatieherstel plaatsvinden
 • hulp zoeken – niet alleen voor het slachtoffer maar voor alle betrokkenen
 • contact zoeken– niet nalopen, wel iets laten horen (bijv. mail of kaartje)
 • consequent blijven – durf ook grenzen te stellen. Ongeacht de situatie is niet alles mogelijk
 • vergeving noodzakelijk – anders een bittere wortel met veel wrok die herstel van de relatie tegenhoudt
 • geen verwijten, ze weet dat ze vaak fout is maar ook emotioneel gebonden
 • nooit de loverboy afkraken, hij is haar identiteit geworden
 • rekening houden met wisselende stemmingen en tegenstrijdige beslissingen
 • nooit beloven wat niet nagekomen kan worden
 • respect tonen, ook al keurt u alles af wat zij gedaan heeft. Zie de mens, niet de daad
 • geduld tonen en haar de ruimte geven om zelf te laten beslissen
 • accepteer dat ze niet met u wil praten. Schaamte, angst en onzekerheid spelen vaak een grote rol
 • houdt rekening met represailles van daderzijde
 • werk zoveel mogelijk samen met politie en hulpverlening – zij kunnen u het beste ondersteunen en veiligheid bieden

Ga nooit op eigen initiatief hulpverlening bieden.
Probeer ook niet de loverboy te intimideren, bedreigen of op eigen houtje onderzoek in te stellen.

Neem contact op met het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente, Politie of hulpverlening. Zij kunnen op professionele manier de loverboy aanpakken en bestrijden.