Werkwijze

JE HEBT JE ZORGEN, SIGNALEN GEMELD EN DAN...?

ONZE WERKWIJZE

Je hebt een melding gedaan bij het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente. En dan?

 

Het screeningsteam, bestaande uit professionals van verschillende samenwerkingspartners, zal elke melding analyseren, verifiëren en beoordelen. Indien nodig zal de melder benaderd worden voor aanvullende informatie. De kennis en expertise van het screeningsteam zorgt er voor dat er een beoordeling gedaan wordt; zij kijken of er sprake is van loverboyproblematiek.

 

Bij alle meldingen is er sprake van een terugkoppeling naar de melder. Daarbij geeft het screeningsteam een advies en/of wordt verteld wat er met de melding gedaan wordt.

 

Er is een werkproces ontwikkeld voor zowel slachtoffers als daders:

 

Opnemen meldingen:

Bij meldingen zal het meldpunt indien nodig een informatieronde uitzetten bij de samenwerkingspartners waarmee een convenant bestaat om de informatie nodig voor een risicotaxatie compleet te maken.

 

Risicotaxatie:

Meldingen worden in het screeningsteam besproken.

 

Plan van aanpak:

Tijdens dit overleg vindt de risicotaxatie plaats en wordt een plan van aanpak gemaakt.

 

Zorgcoördinatie en uitvoering:

Er wordt een inhoudelijke casuscoördinator aangewezen. Dit kan een medewerker van het meldpunt zijn, maar kan ook de aanmelder of andere betrokken hulpverlener zijn. De casuscoördinator is als contactpersoon gekoppeld aan het slachtoffer en deze wordt belast met de inhoudelijke regie op de uitvoering van het Plan van Aanpak. Er bestaan korte lijntjes zijn met de samenwerkingspartners, zoals het veiligheidshuis, politie, CoMensha, Ambiq, Jarabee, Tactus, Alifa, maar ook met het Centrum Seksueel Geweld, Veilig Thuis Twente en vele anderen.

 

Procesregie:

De casus wordt altijd op proces gevolgd door medewerkers van het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente.

 

Evaluatie

Na afsluiting van iedere casus wordt er geëvalueerd. Gekeken wordt o.a. naar:
– hoe verloopt de samenwerking, wat gaat goed, wat kan beter?
– Kon het Plan van Aanpak uitgevoerd worden? Was de hulp passend?
– was er voldoende deskundigheid aanwezig voor bv opvang en behandeling?
– Is er zicht op recidive?

 

Verbinding Zorg met Justitie:

Het meldpunt biedt een aanpak voor slachtoffers en daders. Dit betekent dat de samenwerking gericht is op het verbinden van zorg met justitie.

 

Tevens dient het Meldpunt als registratiepunt. Door het verzamelen van informatie, het inventariseren van signalen en nader onderzoek doen na meldingen wordt geprobeerd een helder beeld te krijgen van loverboyproblematiek in Twente.