Preventie loverboys

SAMEN EEN VUIST MAKEN TEGEN DEZE VORM VAN MENSENHANDEL!

Wat is preventie?

Het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente probeert met een preventieaanpak loverboy- en/of mensenhandelpraktijken te voorkomen. Dit is belangrijk. Een loverboy is meer dan zomaar een fout vriendje. Een loverboy is iemand die verleidt, afhankelijk maakt, vervolgens uitbuit en alle mogelijke middelen gebruikt om te blijven uitbuiten.

 

Het doel van preventie is om kinderen/jongeren te waarschuwen en weerbaar te maken tegen loverboys, alsmede ouder(s)/verzorger(s) en professionals (zoals docenten en hulpverleners) handvatten aan te reiken meer zicht te krijgen op loverboyproblematiek en hoe hierin te handelen.

 

Dit kan door gastlessen/voorlichting en training te geven aan kinderen/ jongeren binnen bijvoorbeeld scholen, aan ouders/ verzorgers, waarbij zij bewust gemaakt worden van achtergronden en signalen van loverboyproblematiek, de gehanteerde wervingsmethoden, waaronder ook het gebruik van social media. Ook professionals kunnen voorgelicht en getraind worden en voorzien worden van materiaal.

 

Wilt u meer weten over de preventieaanpak lees verder onder preventieaanbod of neem contact op.